Studimi: Meshkujt “alkol- vartës” dhunë seksuale tek bashkëshortet. Mjekët:“Rezultatet na befasuan” !


Gratë e burrave të varur nga alkoli përjetojnë dhunë seksuale intrabshkëshortore, përveç asaj psikologjike dhe fizike. Rezultati vjen nga një studim I thelluar nga Klinika e Alkologjisë në QSUT, ku nga 168 raste të monitoruara gjatë një periudhe dy vjeçare, dhuna familjare u zbulua në 71,4% të rasteve ndërsa ajo seksuale shumëformëshe në 53% të raste. Specialistët e përfshirë në studim, ngrenë alarmin se 90% e këtyre grave nuk e raportojnë dhunën, duke gjeneralizuar sëmundje mendore shume problematike tek vetja e tyre.

Kjo gjëndje “robërie” e grave që kane burrat alkolistë, zbulohet për ne në një intervistë të detajuar, nga shefi I Klinikës së Alkologjisë Dr. Shpëtim Doksani. Sipas tij, nga raportet shumë konfidenciale që u krijuan me bashkëshortet e meshkujve në studim, rezulatet ishin befasuese. Gratë përveç dhunës verbale dhe psikologjike, përjetonin edhe dhunë seksuale intrabashkëshortore.

Doktor si u zhvillua studimi ? Kur ? Ku ? çfarë metodash përdorët dhe për çfarë qëllimi e ndërmorët ?

“Është një studim stigmatizues dhe pak tabu. Studimi është shtrirë nga Shtatori I vitit 2014 deri në Shtator të 2016-ës. Gjatë kësaj periudhë ne ishim në kontakt me 168 subjekte ose siç quhen ndryshe kampionë të cilët kanë marrë kontakt me klinikën dhe kanë kërkur ndihmë për varësinë alkolike. Një pjesë e tyre janë hospitalizuar dhe janë futur në sistem trajtimi ndërsa pjesa tjetër nuk janë hospitalizuar dhe janë rekomanduar për trajtim ambulator e për monitorim të vashdueshëm gjatë kësaj peridhe nga stafi mjeksor dhe ai social.

Fokusi I monitorimit ishte sjellja e tyre brenda shtëpisë me qëllim evidentimin e dhunës në familje.Kampionët ishin 100% meshkuj.Të gjithin ishin bashkëshorë, kishin familje dhe në përgjithësi të gjithë ishin me fëmijë.Punonjëset sociale të përfshira në studim krijuan një raport konfidencialiteti dhe besueshmërie shumë të mirë me bashkëshortet e këtyre subjekteve për të mbajtur në monitorim të vashdueshëm sjelljet e tyre, raport ky që u mbajt edhe nëpërmjet telefonatave të vashdueshme.

Rezultati ishte befasues. Kjo sepse gjatë intervistimit të vashdueshëm arritëm të kuptonim se në kuadër të dhunës familjare , ku ajo verbale – psikologjike ishte permanente, na doli një tjetër dhunë që është shumë tabu, që është dhuna seksuale intrabashkeshortore. Ajo që kishte ndodhur, ishte se bashkëshori për shkak të varësisë ndaj alkolit, kishte zhvilluar impotencën sekondare psikologjike.Duket si një term I komplikuar por kjo nuk ka të bëjë me impotencën organike , por një impotencë sekondare mashkullore psikologjike.Kjo do të thotë se tek pacienti gjenerohen çcregullimet të tipit psikotik , pra çrregullime të luhatjes së thellë të humorit,depresionit, çrregullime të personalitetit, humbja e vetbesimit. Të gjitha këto çojnë pikërisht në atë që në mënyrë haluçinative, atij i krijohet ideja që ky person nuk është i aftë të kryejë mardhënie seksuale . Duke u krijuar kjo impotencë psikologjike, e gjithë ngarkesa dhe e gjithe dhuna shkarkohet pastaj tek bashkëshortja, pra bëhet fajtore ajo”.
Doktor, cilat ishin format e dhunës ?

“Format e dhunës ishin :
Kërcënimi I vashdueshëm I bashkëshirtes ;
Fyerja e vashdueshme I bashkëshortes ;
Injorimi bashkëshortes në shoqëri kudo që të ishte.
Cënimi ekonomik (duke mos I lënë asnjë hapsirë lirie ekonomike).
Fajësimi I vashdueshëm për çdo gjë;
Denigirmi I bashkëshortes nëpërmjet fëmijëve;
Mardhënie të pavullentshme seksuale ndaj bashkeshortes ndërkohë që Ishte I sigurtë per impotencën.
Akuza për xhelozi nominative ( me ermra konkret ) të shpikur, fantazuar. (Haluçiancion I fokusuar)
Për shkak të kësaj dhune permanente te partnerja shkaktohej çrregullimi psikologjik duke degjeneruar deri në crregullim kronik të ankthit. Pra patologji psikotike, ankth I gjenaralizuar”.

Dr. Doksani, çfarë e shkaktonte këtë situatë në familje?

“Shkaqet e dhunës në familje shkaktohen nga këta faktorë kryesisht :
Mentaliteti patriakal mashkullor;
Miksimi I kulturave rurale dhe urbane;
Migracioni dhe emigracioni
Pabarazia sociale;
Vështirësitë ekonomike;
Totali: Depresioni Social. Këto nuk janë faktorë apo shkaqe determinantë , pra 100% ndikues, por duke qënë prezent tek alkolistët, këto bëjnë gjëmën”.

Sa frekuente ishte kjo dhunë ?

“Koha e të gjitha këtyre formave të dhunës zgjaste me vite, ndërkohë që frekuenca e përdorimit të tyre ishte gati-gati e përditshme”.

Çfarë zbulimi ishte kjo për ju?

“Një ndër rezultatet e studimit ishte zbulimi I kësaj dhune tabu. Pra lidhja e alkolizimit me impotencën sekondare mashkullore dhe dhunën seksuale. Pra ishte një trinom që na dha akses të kuptojmë çfarë po ndodh”.

Çfarë ka ndodhur me gratë e përfshira në këtë studim ?

“Për shkak të kësaj dhune permanente te partneret u shkaktua çrregullimi psikologjik që u gjenerua deri në çrregullim kronik të ankthit. Pra patologji psikotike, ankth I gjenaralizuar”.

 

Në çfarë rekomandimesh keni dalë?

“Situiata e mosraportimit të dhunës është alarmante. 90% e grave nuk e kanë deleguar, nuk e kanë raportuar. Vetëm kur kanë ardhur në klinikë, janë shprehur. Frika dhe mentaliteti, apo sedra e sëmurë i kanë detyruar për të mbajtur me çdo kusht familjet dhe për të mos u bërë “gazi I botës”, janë vetmbyllur. Ky është një problem shumë stigmatizues. Duhet filluar me ndërgjegjësimin e personave që e absorbojnë këtë dhunë. Pra gjëja e parë që duhet bërë janë teknikat psiko-terapeutike që duhet te futen në lojë menjëherë. I gjthë stafi social – mjeksor në terren duhet të vihet në lëvizje. Kjo do të thotë: infermieri I lagjes, mjeku I lagjes, psikologu I shkollës, një punonjës social duhet të arrijë deri tek bashkëshortja që ka këtë lloj dhune nëpërmjet njeriut më të besuar që ajo ka dhe së ciles mund ti ketë besuar hallin. Ky njeri I besuar duhet ta delegojë shqetësimin tek një hap tjetër derisa të arrijmë në një zë specialistik. Unë nuk po them që ta raportojnë direkt tek specialisti këtë dhunë sepse ndoshta është hap I guximshëm, por atij njeriu të besuar që I delegohet, ai duhet ta raportojë këtë dhunë, pasi vetëm kështu merr zgjidhje problemi”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s