Projekte

foto3“Shëndetit Mendor”
Lidhja e Gazeatreve te Shendetit dhe Fondacioni “Soros” bashkepunuan gjate vitit 2012 ne projektin me titull: “Problemet e shëndetit mendor, nxitja e sjelljeve të shëndetshme dhe  eliminimi i stigmës për fëmijët dhe adoleshentët”
foto
“Shqiperia JO Duhanit”
Nisma “Shqiperia JO Duhanit” ndermarre nga LGSH zhvilloi nje tur ne rreth 60 shkolla te Shqiperise , te mesme dhe 9-vjecare per te ndergjegjesuar te rinjte ne lidhje me pasojat e duhanpirjes.
 dhoma-6

 “Fëmijët me fëmijëri të prishur”

Me mbeshtetjen e “Soros”,
LGSH  realizoi dokumentarin “Fëmijët me fëmijëri të prishur,një sensibilizim për një  jetë më të shëndetshme për fëmijët me sëmundje të rënda 
dhe atyre me prindër të izoluar.